• Jsme přesvědčeni, že rozhodující podíl na kvalitě výuky má především kvalita vyučujících. Tým dobře motivovaných učitelů je klíčovým faktorem fungování školy. Proto věnujeme maximální pozornost personálnímu zajištění výuky, dalšímu vzdělávání pedagogů, vzájemnému sdílení dobré praxe a řešení konfliktů.

  Celkový počet úvazků pedagogů se bude odvíjet od počtu žáků v jednotlivých ročnících, kteří v daném školním roce budou školu navštěvovat. Cílem je zajistit možnost tandemové výuky ve většině vyučovacích hodin, tak aby byl přítomný vždy jeden učitel teoretických předmětů a jeden učitel praktických předmětů. 

  Ve výběrovém řízení na pracovníky školy nesledujeme pouze odborné a pedagogické vzdělání uchazečů, které je samozřejmostí, ale řadu dalších osobnostních vlastností, které považujeme za klíčové jak pro samotnou práci s dětmi ve škole, tak pro vybudování a udržování stabilního a vyváženého týmu učitelů. Za podstatné charakteristiky považujeme především vztah k vizi školy, k jejím hodnotám, dále pak kladný postoj k dalšímu vzdělávání a osobnímu rozvoji.

  Učitelský sbor

   • Jan Čančík
   • Jan Čančík„V dílnách si kluci u mne osahají základy instalateřiny, získají nezbytné teoretické poznatky a to hned uplatníme v praxích.“jan.cancik@mistrovskastredni.cz
   • Jan Perner
   • Jan Perner„Komunikovat v angličtině už je dnes standard a naši žáci by ho měli mít. Stejně tak si poradit s technologiemi – něco naprogramovat, nakonfigurovat nebo zprovoznit.“jan.perner@mistrovskastredni.cz
   • Josef Ponka
   • Josef Ponka„Spojuji žákům teoretické poznání s praktickým a učím je technický základ.“josef.ponka@mistrovskastredni.cz
   • Anna Jiříčková
   • Anna Jiříčková„Nebát se matematiky, získat jistotu v častých operacích a výpočtech. To se žáci naučí na mých hodinách.“anna.jirickova@mistrovskastredni.cz
   • Juda Kaleta
   • Juda Kaleta„Žáky učím v předmětu Komunikace v českém jazyce to, aby pro ně nebylo žádné jednání problém.“juda.kaleta@mistrovskastredni.cz
   • Romana Míchalová
   • Romana Míchalová„Žáci by měli rozumět materiálům, se kterými pracují, a prostředí, které svou činností ovlivňují. K tomu jsou moduly s chemickým a biologickým zaměřením.“romana.michalova@mistrovskastredni.cz
   • Dana Kašparová
   • Dana Kašparová„Vzala jsem si za úkol vštípit žákům vztah k umění, kultuře a kráse ve světě. Učím proto estetickou výchovu.“dana.kasparova@mistrovskastredni.cz

  Vedení školy

   • Dana Kašparová
   • Dana Kašparováředitelka školydana.kasparova@mistrovskastredni.cz
   • Juda Kaleta
   • Juda Kaletazástupce ředitele pro SŠjuda.kaleta@mistrovskastredni.cz
   • Bohdan Čančík
   • Bohdan Čančíkzástupce zřizovatelebohdan.cancik@mistrovskastredni.cz